วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แพ็คเก็จ เอ

เที่ยวกระบี่กับซีคายัก 3 วัน 2 คืน

เพียงท่านละ 3,290 บาท

แพ็คเก็จรวม : รถรับส่งสนามบิน, ที่พัก 2 คืน, อาหาร 3 มื้อ, อุปกรณ์พายคายัค. ไกด์ผู้มีประสบการณ์, ประกันอุบัติเหตุ, ค่าธรรมเนียมอุทยาน ที่พัก : บ้านอันดามัน, เดอะกรีนเนอรี่, กรีนเฮาส์, ไทยโฮเตล, ศรีเพชร, คริสตัล

วันแรก รับเข้าสนามบินหรือบขส.กระบี่+พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์

วันที่สอง พายเรือคายัคเกาะห้อง+อ่าวท่าเลน รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่อ่าวท่าเลนทำกิจกรรมพายเรือคายัคสัมผัสธรรมชาติของป่าโกงกาง ที่สมบูรณ์ผ่านช่องแคบระหว่างหุบเขาหินปูน (แคนยอน) ชมความงามของหินงอกหินย้อยที่ซุกซ่อนอยู่กลางป่าโกงกาง พักทานอาหารกลางวัน เปลี่ยนการเดินทางเป็นเรือหางยาวสู่เกาะห้อง เกาะที่มีลากูนอยู่กลางเกาะทางเข้าเหมือนประตูแคบๆด้านในลักษณะเป็นห้อง ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับพายคายัค สนุกกับการดำน้ำดูปะการัง หรือ เล่นกับฝูงปลาริมหาด

วันที่สาม พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์ เพิ่มเติม+ส่งออกสนามบินหรือ บขส.กระบี่ หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ

สอบถามเพิ่มเติมและสำรองเพ็คเก็จได้ที่ ซีคายัค กระบี่ 40 ถ.มหาราช ซอย 2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000โทร. 075-630270, 075-623395 หรือ 089-7248579 แฟ็กซ์ 075-630116

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...