วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พายเรือคายัคบ้านบ่อท่อ

บ้านบ่อท่อ อำเภออ่าวลึก เส้นทางพายคายัคลัดเลาะไปตามลำคลองที่ไหลผ่านบ่อท่อไปยังถ้ำต่างๆ ที่จะไหลไปออกปากอ่าวลึกก่อนลงทะเล ตลอดทางเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ และทิวทัศน์สวยงามมีภูเขาประดับเป็นช่วงๆ ใช้เวลาไม่นานก็ถึงถ้ำลอด ซึ่งมีหินงอกหินย้อยลงมาสวยงามมาก จากนั้นเข้าสู่ถ้ำผีหัวโขนหรือมีอีกชื่อว่าถ้ำหัวกะโหลก ถ้ำนี้มีภาพเขียนของมนุษย์ยุคแรกของโลกอายุประมาณ 3,000-5,000 ปี

โปรแกรม พายคายัคบ้านบ่อท่อ เต็มวัน ผู้ใหญ่ 2,500บาท/ท่าน เด็ก 2,000 บาท/ท่าน
โปรแกรม พายคายัคบ้านบ่อท่อ ครึ่งวัน ผู้ใหญ่ 1,700บาท/ท่าน เด็ก 1,200 บาท/ท่าน

รวม รถรับ-ส่ง,อาหารกลางวัน,ผลไม้,น้ำดื่ม,ไกด์,ประกันอุบัติเหตุ

8.30 รถรับจากที่พักตัวเมืองกระบี่และคลองม่งหรือบริเวณอ่าวพระนางเดินทางสู่บ้านบ่อท่อ
9.30 ถึงท่าเรือบ้านบ่อท่อ ฟังคำแนะนำวิธีการพายคายัคที่ถูกต้องและปลอดภัย
9.45 พายเรือคายัคธรรมชาติ ชมหินงอกหินย้อยอันสวยงามบริเวณถ้ำลอด
12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอารีย์ซีฟู๊ด
13.00 พายคายัคสูถ้ำลอดเหนือและทะเลใน ชมภาพเขียนสีโบราณที่ถ้ำผีหัวโต
15.30 เดินทางกลับ แวะชมคลองสองน้ำ
17.00 เดินทางกลับถึงที่พัก

*หมายเหตุ* โทรสำรองทัวร์คายัคได้ที่ สำนักงานกระบี่ โทร 0-7563-0270 มือถือ.0-9724-8579 แฟ็กซ์. 0-7563-0116

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้น-น้ำลง

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...