วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทัวร์ 4 เกาะ

ชมทะเลแหวก (Unseen in Thailand) สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่และเกาะทับ เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสันมากมาย ชมถ้ำพระนางและการปีนผาที่อ่าวไร่เลย์ กับธรรมชาติและบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง

โปรแกรมทัวร์
08:30 น. : รถรับจากโรงแรมที่พัก
09:00 น. : เปลี่ยนการเดินทางเป็นเรือเร็ว Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ ท่องทะเลกระบี่ หาดถ้ำพระนาง สักการะ ศาลพระนาง ศาลศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ ชมการปีนผา อ่าวไร่เลย์ เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ถ่ายรูปกับ เกาะไก่ เกาะหินปูนที่เป็นสัญลักษณ์ทางทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่และเกาะทับ เกิดเป็นสันทรายธรรมชาติที่สวยงาม
12.00 น. : เกาะปอดะ ทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิก หลังอาหารเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางกลับสู่ท่าเรือ
14.30 น. : นำคณะส่งที่พัก

สิ่งที่รวมในโปรแกรมทัวร์
- บริการรถรับ-ส่งถึงโรงแรมที่พัก
- น้ำดื่ม,ขนมเค้กและผลไม้ตามฤดูกาล
- อาหารกลางวัน
- เสื้อชูชีพ
- หน้ากากสน็อกเกิล
- มัคคุเทศน์มืออาชีพ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน
- ประกันภัย

ราคาทัวร์ : ทัวร์เรือเร็ว 4 เกาะเต็มวัน ผู้ใหญ่ 1,200 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 700 บาท

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...