วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อ่าวท่าเลน & เกาะห้องเต็มวัน

อ่าวท่าเลน
อ่าวท่าเลน ตั้งอยู่ตำบลเขาทอง ในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดกระบี่ อ่าวท่าเลนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ เหมาะมากสำหรับการพายคายัค เพราะเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์มากผืนใหญ่ อยู่กลางทะเลใน เส้นทางการพายคายัคที่คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามหุบเขาหินปูน ผ่านแคนยอน ชมปฎิมากรรมธรรมชาติที่สร้างเส้นทางไว้อย่างลงตัว

เกาะห้อง
หมู่เกาะห้องเป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ อาทิ เกาะหลากา หรือเกาะซากา เกาะเหลาเหรียม เกาะปากกะ เกาะเหลาดิง เป็นต้น โดยมีเกาะห้อง หรือเกาะเหลาปิเละ เป็นเกาะทางตอนใต้ที่ ใหญ่ที่สุด ลัษณะโดยทั่วไปเป็นเขาหินปูน โอบล้อมทะเลในเป็นเวิ้งอ่าวรูปครึ่งวงกลม มีแนวปะการังทั้งในน้ำตื้นและน้ำลึก เหมาะแก่การดำน้ำ ตกปลา จุดเด่นของเกาะห้องก็คือ กลางเขาจะกลวงเป็นห้องวงกลม เหมาะอย่างยิ่งกับการพายคายัค

โปรแกรม พายคายัคอ่าวท่าเลนเกาะห้องเต็มวัน 2,800บาท/ท่าน เด็ก 2,000 บาท/ท่าน

รวม รถรับ-ส่ง, อาหารกลางวัน,ผลไม้,น้ำดื่ม,ไกด์,ประกันอุบัติเหตุ.

8.30 รถรับจากที่พักในเมืองกระบี่ หรือ บริเวณอ่าวพระนางเดินทางสู่ท่าเรือคายัค
9.15 สนุกกับการพายเรือรอบๆ เกาะห้องชื่นชมธรรมชาติ พักผ่อนว่ายน้ำและชมปะการัง
11.30 รับประทานอาหารกลางวันและผลไม้
12.30 เดินทางจากเกาะห้องมาที่อ่าวท่าเลน
13.30 ชื่นชมธรรมชาติของป่าโกงกาง และเขาขนาบน้ำ
15.30 กลับถึงท่าเรือซีคายัค
16.00 รถรับจากท่าเรือซีคายัคส่งที่พัก

*หมายเหตุ* โทรสำรองทัวร์คายัคได้ที่

สำนักงานกระบี่ โทร. 0-7563-0270 มือถือ 0-9724-8579 แฟ็กซ์. 0-7563-0116
สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0-2377-886 แฟ็กซ์ 0-27346-897

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...