วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พายเรือคายัคอ่าวท่าเลนเต็มวัน และ ครึ่งวัน

อ่าวท่าเลน ตั้งอยู่ตำบลเขาทอง ในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดกระบี่ อ่าวท่าเลนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการประมง ห่างจากตัวเมืองกระบี่ ประมาณ 30 กิโลเมตร ที่ท่าเลนเหมาะสำหรับ การพายคายัค เพราะเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มาก ผืนใหญ่อยู่กลางทะเลใน เส้นทางการพายคายัคที่คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามหุบเขาหินปูน ผ่านแคนยอน ชมประติมากรรมธรรมชาติที่สร้างเส้นทางไว้อย่างลงตัว

ท่าเรือซีคายัค เป็นท่าเรือส่วนตัวของ บริษัท ซีคายัค กระบี่ ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีความสะดวกสบายเหมาะสำหรับทัวร์ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวโดยแท้จริง ซึ่งใช้เวลาในการพายเข้าชมจุดท่องเที่ยวด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด ทำให้นักท่องเทียวมีเวลามากพอสำหรับการพายเข้าชมสถานที่อย่างเต็มอิ่มและคุ้มค่า

โปรแกรม พายเรือคายัคอ่าวท่าเลนเต็มวัน
รวม รถรับ-ส่ง,อาหารกลางวัน,ผลไม้,น้ำดื่ม,ไกด์,ประกันอุบัติเหตุ

08.00 รถรับจากที่พักในเมืองกระบี่ หรือ บริเวณอ่าวพระนางเดินทางสู่ท่าเรือคายัค
08.30 ถึงท่าเรือซีคายัค ฟังคำแนะนำวิธีการพายที่ถูกต้องและปลอดภัย
08.45 ออกเดินทางจากท่าเรือซีคายัคสู่ป่าโกงกาง
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 สัมผัสธรรมชาติอันแปลกตาบริเวณบริเวณหุบเขาหินปูน
16.00 เดินทางกลับท่าเรือซีคายัค
17.00 กลับถึงที่พัก

โปรแกรม พายคายัคอ่าวท่าเลน ครึ่งวัน 1,200 บาท/เต็มวัน 1,800บาท/ท่าน
มี 2 เที่ยว คือ ช่วงเช้า หรือ ช่วงบ่าย ขึ้นอยู่กับ น้ำขึ้น-น้ำลง
รวม รถรับ-ส่ง,ผลไม้,น้ำดื่ม,ไกด์,ประกันอุบัติเหตุ
*หมายเหตุ* โทรสำรองทัวร์คายัคได้ที่ สำนักงานกระบี่ โทร 0-7563-0270 มือถือ. 0-9724-8579 แฟ็กซ์. 0-7563-0116

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้น-น้ำลง

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...