วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พายเรือคายัคเกาะห้อง เต็มวัน

หมู่เกาะห้อง เป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ อาทิ เกาะหลากา หรือเกาะซากา เกาะเหลาเหรียม เกาะปากกะ เกาะเหลาลาดิง เป็นต้น โดยมี เกาะห้อง หรือเหลาปิเละ เป็นเกาะทางตอนใต้ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะโดยทั่วไปเป็นเขาหินปูน โอบล้อมทะเลในป็นเวิ้งอ่าวรูปครึ่งวงกลม มีแนวปะการังทั้งในน้ำตื้นและน้ำลึก เหมาะแก่การดำน้ำ ตกปลา จุดเด่นของเกาะห้องก็คือ เป็นเกาะหินปูนขนาดใหญ่ การพายคายัคนั้นเริ่มเริ่มจากเกาะห้องด้านนอกที่มีชายหาดขาวนวลสวยงามพายเลาะเกาะไปรอบๆจนถึง ส่วนกลางเขาจะกลวงเป็นห้องวงกลม เหมาะอย่างยิ่งกับการพายคายัค ทางเข้าเป็นเหมือนประตูแคบๆ พอเข้าไปแล้วเป็นห้องขนาดใหญ่น้ำนิ่งมาก เรียกบริเวณนี้ว่าเกาะห้องด้านใน

โปรแกรมพายเรือคายัคเกาะห้อง ผู้ใหญ่ 2,500 บาท/ท่าน เด็ก 1,900 บาท/ท่าน

รวม รถรับ-ส่ง,อาหารกลางวัน,ผลไม้,น้ำดื่ม,ไกด์,อุปกรณ์ดำน้ำ,ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ

8.30 ออกเดินทางจากท่าเรือเดอะทับแขก รีสอร์ท
9.15 ถึงเกาะห้อง ฟังคำแนะนำวิธีการพายคายัคที่ถูกต้องและปลอดภัย
9.30 พายคายัคชมธรรมชาติรอบเกาะห้องและทะเลใน
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 พักผ่อนบนชายหาด ว่ายน้ำ หรือดำน้ำดูปะการังตามอัธยาศัย หรือพายคายัคบริเวณหน้าหาด
16.00 เดินทางกลับท่าเรือเดอะทับแขก รีสอร์ท

*หมายเหตุ* โทรสำรองทัวร์คายัคได้ที่

สำนักงานกระบี่ โทร 0-7563-0270 มือถือ. 0-9724-8579 แฟ็กซ์.. 0-7563-0116

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้น-น้ำลง

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...