วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทัวร์สระมรกต-น้ำตกร้อน

สัมผัสสปาธรรมชาติ ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของกระบี่ ผ่อนคลายกับวารีบำบัด แช่ธารน้ำร้อน อุณหภูมิ 30-35 องศา เดินป่าสำรวจธรรมชาติ แหล่งกำเนิดนกพันธุ์หายาก “แต้วแร้วท้องดำ” ชมสระมรกตสีสดใส

โปรแกรมทัวร์
08:30 น. : รถรับจากโรงแรมที่พักในตัวเมืองกระบี่ -หาดอ่าวนาง -หาดคลองม่วง
09:00 น. : ออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ นมัสการ หลวงพ่อจำเนียร เพื่อเป็นสิริมงคล และไหว้ เจ้าแม่กวนอิม อันศักดิสิทธิ์ และเข้าชมต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี
10:30 น. : ออกจากวัดถ้ำเสือมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติ ป่า เขานอจู้จี้ ( ซึ่งเป็นที่อยู่ของ นกแต้วแร้วท้องดำ ซึ่งเป็นนกที่ใกล้จะสูญพันธ์และมีเหลืออยู่ที่ป่าแห่งนี้เท่านั้น) จากนั้นเดินเท้าต่อตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชม สระมรกต ซึ่งเป็นสระน้ำที่มีสีเขียวใสคล้ายสีของมรกต เล่นน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงท่ามกลางธรรมชาติ และต่อไปยัง น้ำตกร้อน ซึ่ง เป็นธารน้ำที่ดีต่อ สุขภาพ มีอุณหภูมิ ประมาณ 38 – 45 องศาเซลเซียส ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งจะเลือกลงไปแช่น้ำแบบน้ำตกร้อน ธรรมชาติหรือแบบ สปา
16.30 น. : นำส่งคณะสู่โรงแรมที่พัก

ราคาทัวร์
โปรแกรมทัวร์เต็มวัน : ผู้ใหญ่ 1,500 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 800 บาท

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์
- รถรับ-ส่ง โรงแรมที่พัก
- ประกันภัย
- มัคคุเทศก์มืออาชีพ
- อุปกรณ์สน๊อคเกิ้ล
- เสื้อชูชีพ
- อาหารกลางวัน
- ผลไม้สด และน้ำดื่ม
- ค่าเข้าชมสถานที่

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...