วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แพ็คเก็จ บี

เที่ยวกระบี่กับซีคายัก 3 วัน 2 คืน เพียงท่านละ 4,290 บาท

แพ็คเก็จรวม : รถรับส่งสนามบิน, ที่พัก 2 คืน, อาหาร 3 มื้อ, อุปกรณ์พายคายัค. ไกด์ผู้มีประสบการณ์, ประกันอุบัติเหตุ, ค่าธรรมเนียมอุทยาน ที่พัก : *ทิพารีสอร์ท*เอกเขนกรีสอร์ท*บุรีธารารีสอร์ท*ทิพ เรสซิเด็น * ศรีสุขสัน รีสอร์ท*กระบี่ ลาพลาญ่า รีสอร์ท*อันดามณี *อ่าวนางซันเซ็ท*อ่าวนางพาราไดส์*โคโค่โนริ รีสอร์ท*ดวงใจ รีสอร์ท*ทรอปปิคอลเฮอร์เบอ&สปา และ ท่าเลน รีสอร์ท

วันแรก รับเข้าสนามบินหรือบขส.กระบี่+พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์

วันที่สอง พายเรือคายัคเกาะห้อง+อ่าวท่าเลน รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่อ่าวท่าเลนทำกิจกรรมพายเรือคายัคสัมผัสธรรมชาติของป่าโกงกาง ที่สมบูรณ์ผ่านช่องแคบระหว่างหุบเขาหินปูน (แคนยอน) ชมความงามของหินงอกหินย้อยที่ซุกซ่อนอยู่กลางป่าโกงกาง พักทานอาหารกลางวัน เปลี่ยนการเดินทางเป็นเรือหางยาวสู่เกาะห้อง เกาะที่มีลากูนอยู่กลางเกาะทางเข้าเหมือนประตูแคบๆด้านในลักษณะเป็นห้อง ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับพายคายัค สนุกกับการดำน้ำดูปะการัง หรือ เล่นกับฝูงปลาริมหาด

วันที่สาม พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์ เพิ่มเติม+ส่งออกสนามบินหรือ บขส.กระบี่

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...